Android Material Design Tabs (Tab Layout) met Swipe

Tablay-out is zichtbaar onder werkbalk met View pager, gebruikt om veegbare weergaven op te maken. Tabbladen zijn ontworpen om met fragmenten te werken. Gebruik ze om fragmenten te vegen in de weergavepager. In dit artikel laten we je zien hoe je materiaalontwerp-tabbladen in je Android-app kunt implementeren.

Nadat u een nieuw project hebt gemaakt, opent u build.gradle van app-niveau en voegt u bibliotheek voor ontwerpondersteuning toe, omdat Tablayout deel uitmaakt van de ondersteuningsbibliotheek voor Android-ontwerp:

compileer 'com.android.support:design:27.0.2'

Voeg de tabindeling toe en bekijk de pager in je lay-out activity_main.xml


app_bar.xml voor werkbalk


style.xml